ORDNA BEGRAVNING

Begravningar i Kiruna med omnejd

Besök hos oss

Vi finns här för att i lugn och ro gå igenom begravningen och planera utifrån era önskemål. Vid besöket går vi igenom allt som behöver ordnas före, under och efter begravningen. Vill ni hellre träffas hemma hos er eller ha mötet digitalt eller via telefonen så ordnar vi givetvis det. Innan besöket hos oss kan det vara bra att fundera på några av de punkter vi kommer att gå igenom.

Ceremoni

En ceremoni kan skilja sig åt beroende på vilken begravningsform man väljer. Vid en kremationsbegravning kan vara bra att fundera över om man vill att gravsättningen ska ske i anslutning till själva begravningen. I så fall måste kremeringen ha ägt rum innan ceremonin.

Ceremoni med kista, därefter jordfästning

Begravningen hålls i kyrka eller kapell inom en månad från dödsfallet. Avskedet sker vanligtvis i samband med gravsättningen ute på kyrkogården.

Ceremoni med kista, därefter kremering

Ceremonin och kremeringen äger rum inom en månad. Avskedstagandet sker vid kistan i ceremonilokalen under akten.

Ceremoni med urna

Kremeringen sker innan begravningen och man har ceremonin med urna. Avskedet tas antingen i ceremonilokalen eller ute vid graven, beroende på var gravsättningen äger rum. Inom ett år ska gravsättningen vara gjord.

Ceremonilös akt

Gravsättningen sker utan någon föregående ceremoni.

Gravsättning

Man kan gravsätta i direkt anslutning till begravningsceremonin, eller vid ett senare tillfälle om det är en kremationsbegravning. Inom ett år måste gravsättning av askan ha ägt rum. Gravsättning i askgravlund och minneslund sker endast under barmarksperioden. Inom Kiruna pastorat finns följande möjligheter till gravsättning:

Kistgrav

Kistan gravsätts på en kyrkogård, antingen i en befintlig grav eller så utses en ny gravplats. Anhöriga deltar vanligtvis vid gravsättningen. En gravsten visar gravens plats och namn på den som ligger i graven.

Urngrav

En gravplats för urnor. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Liksom vid en kistgrav har man en gravsten som visar gravens plats och vem som ligger i den.

Kolumbarium

I Mariakapellet (krematoriet) finns ett kolumbarium där urnan förvaras i en gravnisch. Om anhöriga vill får de närvara vid insättningen av urnan, förutsatt att det finns en befintlig nisch. Pga stadsflytten ges det inte ut några nya platser i det nuvarande kolumbariet.

Askgravlund

Askan sätts i en tygpåse och grävs därefter ner i askgravlunden. En namnskylt sätts upp på en gemensam plats för de som är gravsatta i askgravlunden. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravlunden.

Minneslund

Efter kremeringen grävs askan ner i en minneslund på kyrkogården. Anhöriga får inte närvara när det görs, utan meddelas per post när gravsättning skett. Minneslunden är ett anonymt gravskick som kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer skötseln av.

Strö ut askan

Det är möjligt att strö askan efter en avliden på annat ställe än en kyrkogård, till exempel i havet eller i naturen. Anhöriga måste söka tillstånd från Länsstyrelsen för detta.

Kistor och urnor

Produkter och tjänster

Blommor

Tillsammans med Djungelstugan tar vi fram vackra och personliga kistdekorationer. Ett band i passande färg, med en dikt eller hälsning på, kan fästas vid dekorationen. Handrosor är vanligt att lägga på kistan eller bredvid urnan i samband med avskedet.

Minnesprodukter

Ett personligt minne att alltid bära med sig kan vara ett vackert smycke med fingeravtryck eller en handgjord kristall med DNA-infattning. Evigt minne har ett brett utbud av olika minnesprodukter där alla smycken och kristaller är lika unika som den vi förlorat.

Gravsten

Vi hjälper er att få en ny gravsten i det utförande ni önskar. Finns det en befintlig gravsten som behöver textkompletteras ordnar vi det. Även rengöring, omförgyllning, polering och ommålning kan utföras vid behov.

Annons

En dödsannons informerar om att ett dödsfall skett och även om när och var begravningen äger rum. Vill man hålla ceremonin eller minnesstunden inom familjen skriver man det. Klicka på kategoriernas namn till höger för att se symboler och verser till annonser. Det går även bra att ha en egen bild i annonsen.

Minnessida

Granmyrs minnessidor är en plats där familj och vänner kan dela minnen av en saknad person. På minnessidan kan man skriva minneshälsningar, tända ljus, beställa blommor till begravningen, ge en gåva till en minnesfond eller anmälan sig till minnesstunden. Det går även att se dödsannonsen och läsa information om var och när ceremonin äger rum, om den ska livesändas eller om det finns andra önskemål från anhöriga.

Begravningsprogram

Programkort till begravningen är uppskattat av gästerna och ett fint minne att ta med sig hem. Välj bland bakgrundsmotiven eller använd ett eget foto. Korten finns i olika format och storlekar.

Priser 4-sidigt programkort:

  • 20 st 1065:-
  • 40 st 1235:-
  • 60 st 1405:-
  • 80 st 1580:-
  • 100 st 1750:-

Minnesstund

Efter begravningen kan man samlas till en minnesstund med mat eller fika för att umgås, dela minnen och få tid till att samtala med varandra i lugn och ro. Vi hjälper er att boka en personlig minnesstund för både mindre och större sällskap.

Inspelning

Det finns möjlighet att få begravningsakten inspelad som ett fint minne, eller för att senare kunna visa de som inte har möjlighet att närvara på begravningen.

Ljus, lyktor och gravdekor

Hos oss finns ett stort utbud av lyktor och gravljus samt dekorationer till gravar. Sortimentet varierar under säsongen. Kom förbi eller se i våra sociala medier vad som finns inne just nu.

Försäkringsinventering

Vid ett dödsfall finns det försäkringar som inte betalas ut per automatik, utan pengarna fryser inne då anhöriga inte känner till vilka försäkringar som tecknats. Vi kan erbjuda en tjänst för att ta reda på vilket försäkringsinnehav som finns.

Bouppteckning

Vi delar lokal med Boutredare Anne Östrand så ni snabbt kan få den juridiska hjälp ni behöver, till exempel upprättande av bouppteckning, arvsskifte, testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakter.